Նվիրատվություն

ՀՕՄ-ի Ախուրյանի "Մոր և մանկան առողջության կենտրոն՚" հիմնադրամ

ՀՀ, Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան

ՙՀԷԲ՚, Գյումրու մասնաճյուղ
հ/հ 163127966550
ՙԱնելիք Բանկ՚, Գյումրու մասնաճյուղ
հ/հ 118021018825
ՀՎՀՀ 05803578